Grįžti

Ateitininkų federacija

Ateitininkų federacija

Brigita Čiužaitė

Generalinė sekretorė

+370 699 28 557

sekretorius@ateitis.lt

Brigita Čiužaitė

Generalinė sekretorė

+370 699 28 557

sekretorius@ateitis.lt

Esame vieni didžiausių ir seniausių Lietuvoje! Būdami viso gyvenimo organizacija, kuriame tvirtą, nuolat augančią bendruomenę, kurios nariai, savo veiklą pradėję dar mokyklos suole, išauga stipriais, vertybiškai tvirtais ugdytojais. Remdamiesi ilgametėmis tradicijomis ir nuolat tobulinama neformalaus ugdymo programa, rengiame atsakingus, kritiškai mąstančius jaunuosius lyderius.

MISIJA

Ateitininkų kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

VEIKLOS SRITYS

  • Stovyklos;
  • Akademijos;
  • Žygiai;
  • Akademiniai savaitgaliai;
  • Diskusijos;
  • Nuolatinė veikla kuopose (būreliuose).

VERTYBĖS

Organizacijoje vadovaujamasi penkias principais: katalikiškumas, visuomeniškumas, šeimyniškumas, inteligentiškumas, tautiškumas.

Brigita Čiužaitė

Generalinė sekretorė

+370 699 28 557

sekretorius@ateitis.lt