Grįžti

Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Fausta Dambrauskaitė

Pirmininkė

pirmininkas@zingsnis.lt

Fausta Dambrauskaitė

Pirmininkė

pirmininkas@zingsnis.lt

Lietuvos jaunimo sąjunga (LJS) „Žingsnis“ – prevencinė jaunimo organizacija, kurianti bei ugdanti blaivias vaikų ir jaunimo bendruomenes. Siekdamas užsibrėžtų tikslų „Žingsnis“ vienija moksleivius, studentus bei visus norinčius dalyvauti visuomeninėje savanoriškoje veikloje, kurioje kuriamos galimybės neformalaus ugdymo metodais skatinti visuomenę pasirinkti tikslingą užimtumą ir sveiką gyvenimo būdą.

Misija – kuriame ir ugdome blaivią vaikų ir jaunimo bendruomenę.

Vizija – bendruomeniška jaunimo organizacija, įgalinanti visuomenę prasmingai gyventi be svaigalų.

VERTYBĖS: 

Atsakomybė – jaučiame asmeninę pareigą aktyviai prisidėti prie blaivios ir bendruomeniškos visuomenės kūrimo bei vystymo

Atvirumas – kuriame saugią bei jaukią aplinką, nuoširdžiai dalindamiesi savo ir priimdami kitų mintis, jausmus ir patyrimus

Bendruomeniškumas – būdami bendruomenėje puoselėjame asmeninius ryšius, padedame ir rūpinamės vieni kitais

Blaivybė – renkamės gyventi visiškai nevartojant psichoaktyviųjų medžiagų ir savo pavyzdžiu rodome blaivaus gyvenimo naudą

Sąmoningumas – suprasdami, kokį poveikį mūsų veiksmai daro mums ir kitiems, savarankiškai priimame pagrįstus sprendimus

Tolerancija – priimame kiekvieną ir gerbiame asmens teisę rinktis vartot psichoaktyviąsias medžiagas

VEIKLOS SRITIS:

Organizacijos nariai kuria veiklas ir įrankius, kuriais naudojantis jaunimas gali tobulėti ugdant asmenines kompetencijas. Žingsnis siekia, jog su stiprinamais reikiamais įgūdžiais jaunuoliai sugebėtų gyventi sąmoningai ir priimti sprendimus suvokdami jų kilmę bei pasekmes.

PRISIJUNGIMO GALIMYBĖS:

LJS “Žingsnis” nariais gali tapti 16-29 metų amžiaus jaunimas.

Narystė aktuali moksleiviams, studentams bei visiems norintiems dalyvauti visuomeninėje savanoriškoje veikloje, kurioje kuriamos galimybės neformalaus ugdymo metodais skatinti visuomenę ugdyti asmenines kompetencijas ir pasirinkti sveiką gyvenimo būdą. Veikla aktuali ir tiems, kurie nori ne tik padėti visuomenei, bet ir augti patys – organizacijoje aktyviai raginamas ir pačių narių asmeninių kompetencijų, tokių kaip emocinio intelekto, laiko planavimo, komandinio darbo, lavinimas.

Savanorių priėmimai vyksta keletą kartų per metus, apie juos pranešama organizacijos „Facebook” bei „Instagram” paskyrose. Tačiau, norint gauti pranešimus apie artėjančias atrankas anksčiau už sekėjus ar rasti dar daugiau informacijos apie naudas, kurias tau gali suteikti Žingsnis, galima užsukus į mūsų puslapį zingsnis.lt ir užpildžius anketą, esančią „Prisijunk prie mūsų!“ skiltyje.

Fausta Dambrauskaitė

Pirmininkė

pirmininkas@zingsnis.lt