Grįžti

Lietuvos moksleivių sąjungos Vilniaus padalinys

Lietuvos moksleivių sąjungos Vilniaus padalinys

Mėta Kireilė

LMS Vilniaus padalinio pirmininkė

Mėta Kireilė

LMS Vilniaus padalinio pirmininkė

Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centras – tai Vilniaus mokinių savivaldas ir jų atstovus vienijantis Lietuvos moksleivių sąjungos padalinys, kurio tikslas – formuoti bei atstovauti Vilniaus miesto ir rajono moksleivių nuomonei bei interesams aukštesniose institucijose, vienyti ir stiprinti mokinių savivaldas, spręsti mokiniams iškilusias problemas, kelti mokinių ir mokinių savivaldų kompetencijas. Organizuoti veiklas, atliepiančias moksleivių poreikius.

MISIJA

Atstovauti moksleiviams, formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.

VEIKLOS SRITYS

  • Moksleivių interesų bei nuomonės atstovavimas regioniniu lygmeniu;
  • Mokinių savivaldų vienijimas bei stiprinimas;
  • Rengiamos veiklos, atliepiančios moksleivių poreikius;
  • Moksleivių informavimas jiems aktualiomis temomis.

VERTYBĖS

  • Demokratiškumas – veikla, paremta demokratijos ir žodžio laisvės principais; nešališkas ir skaidrus Lietuvos moksleivių nuomonės atstovavimas.
  • Pilietiškumas – veikla, prisidedanti prie visapusiškai išsilavinusių, savo teises ir pareigas išmanančių Lietuvos piliečių ugdymo.
  • Atvirumas – veikla, kurianti atvirą ir skaidrią organizaciją, turinčią visų su Lietuvos moksleiviais susijusių institucijų pasitikėjimą bei visuotinį pripažinimą.

PRISIJUNGIMO GALIMYBĖ

Savanorystė aktuali moksleiviams, besidomintiems jaunimo politikos aktualijomis regione, norintiems prisidėti prie moksleivių nuomonės įtakos didinimo, siekiantiems spręsti aktualias moksleiviams problemas. Taip pat siekiantiems nuolat tobulėti, ieškoti problemų sprendimo būdų, gerinti komunikavimo įgūdžius. 

Savanorių priėmimai vyksta du kartus per metus, apie juos pranešama organizacijos „Facebook” bei „Instagram” paskyroje.

Mėta Kireilė

LMS Vilniaus padalinio pirmininkė