Grįžti

Lietuvos moksleivių sąjungos Vilniaus padalinys

Lietuvos moksleivių sąjungos Vilniaus padalinys

Adelija Virbauskaitė

LMS Vilniaus padalinio pirmininkė

+37069496101

vilnius@moksleiviai.lt

Adelija Virbauskaitė

LMS Vilniaus padalinio pirmininkė

+37069496101

vilnius@moksleiviai.lt

Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) –  visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, vienintelė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos mokyklų mokinių atstovus ir mokinių savivaldas vienijanti organizacija. LMS Vilniaus padalinio tikslas – formuoti bei atstovauti Vilniaus miesto ir rajono moksleivių nuomonei bei interesams aukštesnėse institucijose, vienyti ir stiprinti mokinių savivaldas, spręsti mokiniams iškilusias problemas, kelti mokinių ir mokinių savivaldų kompetencijas. Organizuoti veiklas, atliepiančias moksleivių poreikius.

MISIJA

Atstovauti moksleiviams, formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.

VEIKLOS SRITYS

  • Moksleivių interesų bei nuomonės atstovavimas regioniniu lygmeniu;
  • Mokinių savivaldų vienijimas bei stiprinimas;
  • Rengiamos veiklos, atliepiančios moksleivių poreikius;
  • Moksleivių informavimas jiems aktualiomis temomis.

VERTYBĖS

  • Demokratiškumas – veikla, paremta demokratijos ir žodžio laisvės principais; nešališkas ir skaidrus Lietuvos moksleivių nuomonės atstovavimas.
  • Pilietiškumas – veikla, prisidedanti prie visapusiškai išsilavinusių, savo teises ir pareigas išmanančių Lietuvos piliečių ugdymo.
  • Atvirumas – veikla, kurianti atvirą ir skaidrią organizaciją, turinčią visų su Lietuvos moksleiviais susijusių institucijų pasitikėjimą bei visuotinį pripažinimą.
  • Įtraukumas – veikla, kuria siekiama į LMS veiklas įtraukti kuo daugiau ir kuo įvairesnių moksleivių, jog atstovavimas būtų kuo reprezentatyvesnis

PRISIJUNGIMO GALIMYBĖ

Savanorystė aktuali moksleiviams, besidomintiems jaunimo politikos aktualijomis regione, norintiems prisidėti prie moksleivių nuomonės įtakos didinimo, siekiantiems spręsti aktualias moksleiviams problemas. Taip pat siekiantiems nuolat tobulėti, ieškoti problemų sprendimo būdų, gerinti komunikavimo įgūdžius. 

Savanorių priėmimai vyksta du kartus per metus, apie juos pranešama organizacijos „Facebook” bei „Instagram” paskyroje.

Adelija Virbauskaitė

LMS Vilniaus padalinio pirmininkė

+37069496101

vilnius@moksleiviai.lt