Grįžti

Lietuvos psichologijos studentų asociacija

Lietuvos psichologijos studentų asociacija

Gintarė Kučiauskaitė

Prezidentė

prezidentas@lipsa.lt

Gintarė Kučiauskaitė

Prezidentė

prezidentas@lipsa.lt

Lietuvos psichologijos studentų asociacija (LiPSA) – tai asociacijos statusą turinti nepriklausoma, savanoriška, nepolitinė, ne pelno siekianti psichologijos studentus vienijanti organizacija. Lietuvos psichologijos studentų asociacija (LiPSA) vienija aktyviausius Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Mykolo Romerio, Lietuvos sveikatos mokslų ir Klaipėdos universitetų psichologijos studentus, suteikia galimybę jiems bendrauti ir tobulėti, semtis ir dalintis patirtimi.

MISIJA

LiPSA – didžiausia psichologijos studentus vienijanti organizacija Lietuvoje, prisidedanti prie būsimų psichologijos specialistų kompetencijų kėlimo bei profesinių tikslų realizavimo siekiant visuomenės gerovės.

VIZIJA

LiPSA – visuomeniškai aktyvi organizacija, vienijanti psichologijos studentus, suteikdama jiems erdvę tobulėti profesinėje srityje ir prisidedanti prie visuomenės švietimo psichologinėmis temomis.

VEIKLOS SRITYS

  • Visuomenės švietimas psichikos sveikatos tematika;
  • Socialinės kampanijos ,,#1iš4” plėtojimas, skirtas šviesti visuomenę apie psichikos sveikatos sutrikimus ir mažinti stigmą;
  • Konferencijų, seminarų, diskusijų, pažintinių mokymo kursų organizavimas;
  • Ryšių palaikymas su nacionalinėmis ir užsienio šalių psichologijos studentų organizacijomis;
  • Mainų, stovyklų ir kitų projektų organizavimas nariams ir visuomenei.

Vertybės

  • TOBULĖJIMAS – suburdami psichologijos studentus bendriems tikslams siekti, skatiname jų asmeninį ir profesinį tobulėjimą;
  • ŠVIETIMAS – inicijuodami veiklas siekiame šviesti psichologijos studentus ir visuomenę mokslu grįsta informacija psichologinėmis temomis;
  • BENDRUOMENIŠKUMAS – vykdydami veiklas  kuriame priimančią aplinką, kurioje tiek nauji, tiek seni nariai gali drąsiai reikšti savo nuomonę, mintis bei idėjas;
  • TOLERANCIJA – vykdydami savo veiklas skatiname toleranciją stigmatizuojamoms visuomenės grupėms
  • ATSAKOMYBĖ – organizacijos veiklą vykdome laikydamiesi prisiimtų įsipareigojimų.

PRISIJUNGIMO GALIMYBĖ

Lietuvos psichologijos studentų asociacijos (LiPSA) nariais gali būti asmenys, studijuojantys psichologiją LR aukštosiose mokyklose. Asmenys, neatitinkantys šio kriterijaus, gali tapti asocijuotais dalyviais. Asmenys, norintys tapti nariais ar asocijuotais dalyviais, turi sumokėti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

INFORMACIJA DĖL NEMOKAMOS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS:

Nemokama psichologinė pagalba: https://drive.google.com/file/d/1gWus_gxt-EEVbJNrVFYXno5VB7BxlXWr/view?usp=sharing

Emocinės paramos linijos: https://drive.google.com/file/d/1ED_NK6pQN_RjtWIT5EqmiBtqKwvfabAx/view?usp=sharing

Naudingos programos, susijusios su emocine sveikata: https://drive.google.com/file/d/1vNgcPvaquG2wkIuZBEnSAeeu9cUGQmiZ/view?usp=sharing

Gintarė Kučiauskaitė

Prezidentė

prezidentas@lipsa.lt