Aktyvus pilietiškas jaunimas - stiprios savivaldos pagrindas

2014 m. spalio mėnesį baigėsi VJOSAS veiklų finansavimo sutartis, pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą.


Finansinę paramą VJOSAS įgijo 2012 metais, kai buvo patvirtinta VJOSAS teikta paraiška NVO fondo finansavimo programai gauti. Per šiuos programos įgyvendinimo metus, VJOSAS skirtos lėšos buvo panaudotos "Apskrito stalo" veiklų įgyvendinimui, organizuojant jaunimo organizacijų tobulinimui bei stiprinimui skirtus renginius, mokymų ciklus. Taip pat, stiprinant jaunimo iniciatyvas Jaunimo inkubatoriaus projekte, bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldos atstovais, vykdant žmogiškųjų išteklių plėtojimo priemones bei efektyvinant VJOSAS veiklą.


VJOSAS finansavimo programos projektas buvo sėkmingai įvykdytas, maksimaliai išnaudojant visus turimus išteklius. Projektas, tiek jį įgyvendinantiems asmenims, tiek veiklose dalyvavusiems dalyviams, leido įgyti neįkainojamos patirties veikiant nevyriausybinių organizacijų srityje, tobulinant jaunų žmonių kompetencijas ir įgyvendinant visas išsikeltas idėjas ir užsibrėžtus tikslus.


Todėl džiaugiamės, galėdami drąsiai pareikšti, jog produktyviai sugebėjome išnaudoti visas Lietuvos - Šveicarijos bendradarbiavimo programos suteiktas galimybes ir gauti pačią didžiausią naudą.