Grįžti

„RAINBOW CHALLENGE“ UŽ LGBT+ TEISES IR GALIMYBES

2021/04/26

Tolerantiško Jaunimo Asociacija, kartu su partneriais labdaros ir paramos fondu “FRIDA” įgyvendina Aktyvių Piliečių Fondo remiamą projektą  „Rainbow Challenge” už LGBT+ teises ir galimybes.

LGBT+ asmenys Lietuvoje – viena iš labiausiai diskriminuojamų grupių visoje ES1. Šalyje trūksta veiksmų, kurie pagerintų LGBT+ teisių situaciją. Tiek miestuose, tiek regionuose skirtingai suvokiamos LGBT+ teisės, menki siekiai jas ginti: dėl pasyvios adaptacijos miestuose; dėl baimės veikti, ryšių su palaikančiais asmenimis neturėjimo; dėl stipriai išreikštos internalizuotos homofobijos, bifobijos ir transfobijos. Lietuvoje nėra įtraukių, prieinamų ir saugią veiklą užtikrinančių priemonių, kurios skatintų asmenis domėtis ir veikti individualiai ar per susivienijimus. 

Pagrindinis projekto tikslas – didinti informuotumą apie LGBT+ žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą, įgalinant LGBT+ jaunimą bei kitas visuomenės grupes aktyviai domėtis žmogaus teisių problematika ir įsitraukti į visuomeninę veiklą miestuose ir regionuose.

Projekto metu bus kuriama programėlė, skirta žmogaus teisių švietimui ir aktyvizmo skatinimui, leidžiami leidiniai LGBT tematika, steigiama GSA mokyklose. Projekto savanoriams, kuriuos atrinkinės vykdančios organizacijos, vyks mokymai skirti pakelti kompetencijas reikalingas dirbant su projektu ir už jo ribų.

Projekto trukmė: 2020 m. spalis – 2023 m. spalis.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.