Grįžti

Susitikimai su organizacijomis

2021/04/27

Vykdydami savo veiklą atlaisvėjusios vasaros metu supratome, kad ryšys tarp VJOSAS bei organizacijų yra susilpnėjęs – nejutome organizacijų pulso, todėl organizuoti tikslingą ir naudingą veiklą buvo sudėtina. Taip pat išsigryninome mintį, kad turime pažinti ne tik organizacijų veiklas bei veikimo principus, bet ir pačią bendruomenę – organizacijų narius, kurie dažnu atveju apie VJOSAS yra girdėję tik miglotus faktus, o mūsų veikloje dalyvauja retai. Nusprendėme, kad gyvi susitikimai, atskiras laikas, skirtas kiekvienos organizacijos veiklos ir narių pažinimui yra geriausias sprendimas.

Susitikimas su Žingsnio nariais

Rudens pradžioje, dar pandemijai neįsismarkavus, ėmėmės iniciatyvos ir kvietėme organizacijas susitikti. Dalis jų pirmą kartą apsilankė VJOSAS biure, pas kitas džiaugėmės galėdami užsukti patys ir išvysti, kur kuriasi jaunimo politika. Susitikimų metu pasakojome apie savo veiklą bei ką reiškia būti savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos (SJOT) nare, ir, žinoma, klausėme, kuo gyvena pačios organizacijos, su kokiais iššūkiais susiduria, kokie ambicingi planai dar laukia ateityje. Nors nepavyko susitikti su visomis organizacijomis gyvai, šios patirtys viršijo lūkesčius – teko išgirsti puikių praktikų, naudojamų narių motyvacijai, bendruomeniškumui išlaikyti, taip pat pastebėjome, kad didelė dalis organizacijų susiduria su panašiomis problemomis: tęstinis veiklos finansavimas, naujų narių ar dalyvių pritraukimas ir patirties perdavimo bei veiklos tęstinumo išlaikymas yra tik keletas jų, kurioms netrukus ėmėmės priemonių spręsti. Dalis iššūkių nebuvo tokie komplikuoti, todėl konsultuoti ir padėti galėjome iškart, džiaugėmės galimybe prisidėti prie organizacijų vizijų įgyvendinimo.

Susitikimas su LiPSA nariais

Susitikimus organizavome ne tik su narėmis – kvietėme kitas Vilniuje veikiančias jaunimo organizacijas, kurias galiausiai tikimės matyti savo organizacijos gretose. Tai leido plėsti VJOSAS narių kiekį ir iš 11 narių skaičių artimiausioje Asamblėjoje ketiname auginti iki 19 narių bei stebėtojų. Panašius susitikimus planuojame tęsti ateityje, artimas ryšys tarp narių dabartinėje situacijoje yra ypač svarbus.