Grįžti

Vilniaus kolegijos studentų atstovybė

Vilniaus kolegijos studentų atstovybė

Aurimas Azončikas

Prezidentas

+370 678 41 691

prezidentas@vikosa.lt

Vilniaus kolegijos Studentų atstovybė (VIKO SA) – savarankiška visuomeninė, nepelno siekianti organizacija, jau nuo 2001 m. atstovaujanti Vilniaus kolegijos studentų interesams aukštojoje mokykloje ir už jos ribų. VIKO SA jungia 7 fakulteto Studentų atstovybes. Kiekviena iš jų turi savo narius, renginius bei tradicijas.

Vizija:

Lyderiaujanti organizacija, kryptingai dirbanti link kokybiško ir vieningo studentų atstovavimo. 

Misija:

Puoselėti organizacijos vertybes ir tradicijas, užtikrinant studijų kokybę bei kokybiškai ir kryptingai atstovauti Vilniaus kolegijos studentus.

Veiklos sritys:

Tikslingas atstovimas studentams Vilniaus kolegijos valdymo organuose ir kituose organizacijose;

Įsitraukimas į kolegijos bei šalies aukštojo mokslo gerinimo procesus, kurie susiję su studentais, jų teisėmis;

Rūpinimasis socialine gerove užtikrinant studentų integracija į kolegijos gyvenimą, aplinką, kad pagrindiniai studentų poreikiai būtų patenkinti;

Organizavimas laisvalaikio, kad studijų metai niekada nepasimirštų;

Informacijos skleidimas, kad visos svarbiausios žinios pasiektų visus studentus.

Vertybės:

  • Atsakomybė 
  • Bendruomeniškumas
  • Tęstinumas 
  • Skaidrumas