Grįžti

Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija

Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija

Augustina Aleknaitė

Pirmininkė

+37060264664

pirmininkas.vljo@gmail.com

Informacija apie organizaciją:

Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija (VLJO) – tai nepartinė, politinė, nevyriausybinė organizacija, priklausanti visos Lietuvos mastu veikiančiam Lietuvos liberaliam jaunimui. Susikūrusi dar 1991 m. kaip Vilniaus liberalaus jaunimo klubas, organizacija jau 30 metų vienija Vilniaus liberalios minties jaunimą ir organizuoja pilietines veiklas savo idėjoms skleisti. VLJO – seniausiai Lietuvoje veikiančios liberalios organizacijos dalis, užsibrėžusi tęsti savo veiklą ir kurti laisvesnį Vilnių ateities kartoms.

Misija:

 • Vienyti liberalų ir aktyvų jaunimą Vilniaus mieste.
 • Skleisti liberalizmo idėjas tarp jaunimo ir skleisti jas visuomenėje;
 • Ruošti savo narius visuomeninei bei politinei veiklai;
 • Stiprinti pilietinę visuomenę Lietuvoje. 

Veiklos sritys:

 1. Bendradarbiaujame su Vilniaus miesto visuomeninėmis, politinėmis, bei verslo organizacijomis bei valdžios institucijomis;
 2. Reiškiame savo poziciją visuomenei svarbiais klausimais, atstovaujame liberalias vertybes visuomenėje;
 3. Užsiimame švietėjiška veikla: rengiame diskusijas, paskaitas, seminarus, konferencijas bei kitus renginius, skirtus tiek organizacijoms nariams, tiek visai Vilniaus bendruomenei.
 4. Kaupiame ir platiname informaciją apie Lietuvos ir kitų valstybių politinį, ekonominį, teisinį ir kultūrinį gyvenimą bei jaunimo padėtį jame;
 5. Kuriame aktyvią ir išsilavinusią bendruomenę.

Vertybės:

 • Asmens laisvė ir atsakomybė
 • Įvairovės tolerancija
 • Laisva rinka
 • Teisės viršenybės principas
 • Liberali demokratija
 • Minimali valstybė.

Prisijungimas prie organizacijos: 

VLJO laukiame kiekvieno Vilniaus miesto ar rajono gyventojo, tikinčio liberaliomis vertybėmis ir turinčio motyvacijos bei noro įprasminti šias vertybes savo veikloje. Skriskime kartu net ir prieš vėją!
Nario anketa: https://laisve.lt/tapk-nariu/