Grįžti

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė

Lijana Savickienė

Prezidentė

+370 620 26 013

president@vusa.lt

Lijana Savickienė

Prezidentė

+370 620 26 013

president@vusa.lt

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė, ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.

MISIJA

VU SA misija – efektyviai atstovaujant Vilniaus universiteto studentams bei puoselėjant universitetinę kultūrą, kurti palankiausias sąlygas studento saviraiškai.

VEIKLOS SRITYS

  • atstovauja studentams – gina studentų teises Universiteto valdymo organuose ir nacionaliniu lygmeniu; 
  • prisideda prie studijų proceso tobulinimo Universitete, yra visų svarbiausių Vilniaus universiteto valdymo institucijų dalis;
  • rūpinasi socialine gerove – užtikrina patogią ir studentams pritaikytą aplinką, rūpinasi studentų integracija, dalyvauja skirstant stipendijas;
  • organizuoja turiningą laisvalaikį;

VERTYBĖS

Atvirumas, atsakomybė, veiklos kokybė, vieningumas ir tobulėjimas – tai principai ir vertybės, kuriomis VU SA grindžia savo veiklą.

Lijana Savickienė

Prezidentė

+370 620 26 013

president@vusa.lt