Grįžti

ELSA Vilnius

ELSA Vilnius

Greta Lebedeva

ELSA Vilnius Prezidentė

+37065507772

president.vilnius@lt.elsa.org

Greta Lebedeva

ELSA Vilnius Prezidentė

+37065507772

president.vilnius@lt.elsa.org

ELSA Vilnius – Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės ELSA Lietuva Vilniaus filialas, vienijantis teisės studentus  ir jaunuosius teisininkus.

MISIJA

ELSA Vilnius misija yra skatinti ir plėtoti Lietuvos studentų teisininkų ir jaunųjų teisininkų tarptautinius ryšius, gausinti akademines žinias, ugdyti tarpusavio supratimą, iniciatyvą ir atsakomybę, šitaip tobulinant jų profesinius įgūdžius ir pasirengimą dirbti tarptautinėje aplinkoje.

VIZIJA

ELSA vizija – teisingas pasaulis, kuriame gerbiamas žmogaus orumas ir kultūrinis savitumas.

VEIKLOS SRITYS

  • akademinė veikla, apimanti teisinio švietimo programas, teismines inscenizacijas ir (ar) kitus konkursus, teisinių įgūdžių lavinimo mokymus;
  • seminarai ir konferencijos, apimantys institucinius vizitus, seminarus, konferencijas ir vasaros teisės mokyklas bei kultūrinius mainus;     
  • studentų stažuotojų mainų programa, apimanti stažuotojų mainus, suteikiančius darbo skirtingose teisinėse sistemose įgūdžių bei profesinės patirties tarptautinėje aplinkoje.

GALIMYBĖ PRISIJUNGTI

ELSA Vilnius nariais gali tapti ne vyresni nei 29 metų aukštojo mokslo institucijos teisės studentai ir aukštąjį teisinį išsilavinimą turintys jaunieji teisininkai. Dėl narystės galima kreiptis elektroniniu paštu – vilnius@lt.elsa.org

Greta Lebedeva

ELSA Vilnius Prezidentė

+37065507772

president.vilnius@lt.elsa.org