Grįžti

Jaunųjų konservatorių lygos Vilniaus skyrius

Jaunųjų konservatorių lygos Vilniaus skyrius

Gabrielė Kazlauskaitė

JKL Vilniaus pirmininkė

+37064828924

g.kazlauskaite2@gmail.com

Gabrielė Kazlauskaitė

JKL Vilniaus pirmininkė

+37064828924

g.kazlauskaite2@gmail.com

Jau nuo 1993 metų jauni, pilietiški, patriotiški ir politiškai aktyvūs jaunuoliai buriasi po Jaunųjų konservatorių lygos vėliava. Čia atrandami bendraminčiai, nauji draugai ar pašnekovai diskusijai valstybei svarbiais klausimais, pasisemiama daug naujų patirčių ir gebėjimų.

TIKSLAI

 • Modernios nepriklausomos teisinės Lietuvos Respublikos kūrimas;
 • Jaunimo skatinimas įsitraukti į valstybės gyvenimą, sprendimų priėmimo procesą;
 • Konservatizmo propagavimas ir skleidimas Lietuvoje;
 • Kova su populizmu;
 • Lietuvos socialinių, kultūrinių, ekonominių ir užsienio politikos įvykių analizė ir refleksija;
 • Istorinės atminties ir šalies tradicijų pagarbus puoselėjimas.

VEIKLOS SRITYS

 • Seminarų ir diskusijų rengimas Lietuvos politiniam peizažui aktualiomis temomis;
 • Paskaitų organizavimas filosofinėmis, istorinėmis, kultūrinėmis temomis;
 • Įvairių, kūrybiškų akcijų organizavimas, reaguojant į Lietuvos politinius įvykius;
 • Nuoseklus valstybinių bei tautinių švenčių minėjimas;
 • Bendradarbiavimas su kitomis ideologiškai artimomis organizacijomis;JKL Vasaros akademijų, JKL Pilietiškumo ir Europietiškumo mokyklų bei pamokų, pokalbių bei diskusijų JKL Kalbina, įvairių mokymų bei asociacijos ar jos skyriaus narių kompetencijų kėlimo renginių organizavimas, mitingų bei kitos veiklos organizavimas.

VERTYBĖS

Jaunųjų konservatorių lyga save apibrėžia šia konservatyvaus mąstymo ašimi: Libertas & Pietas. Libertas – laisvė, Pietas – pamaldi pagarba viskam: šeimai, protėviams, Tėvynei, Dievui.

GALIMYBĖ PRISIJUNGTI

Jeigu Tau rūpi istorinės atminties ir šalies tradicijų pagarbus puoselėjimas, modernios Lietuvos Respublikos puoselėjimas, aktyvi visuomeninė, savanoriška veikla, ir įdomi galimybė prisijungti prie įvairių mūsų veiklų – labai kviečiame prisijungti! 

Gabrielė Kazlauskaitė

JKL Vilniaus pirmininkė

+37064828924

g.kazlauskaite2@gmail.com