Grįžti

Kazimiero Simonavičiaus universiteto studentų atstovybė

Junda Rajeckaitė

KSU SA Prezidentė

+37065866373

junda.rajeckaite@stud.ksu.lt

Junda Rajeckaitė

KSU SA Prezidentė

+37065866373

junda.rajeckaite@stud.ksu.lt

KSU Studentų atstovybė – tai visuomeninė, pelno nesiekianti, nepolitinė ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesus Kazimiero Simonavičiaus universitete ir už jo ribų.

Misija

KSU studentų atstovybės misija yra stiprinti studentų balsą universiteto bendruomenėje, užtikrinti jiems tinkamas studijų ir socialines sąlygas, bei skatinti jų visuomeninį aktyvumą.

Vizija

Kartu kurkime Ateitį!

Veiklos sritys

  1. Tinkamas studentų atstovavimas.
  2. Įtrauka į visuomeninę veiklą.
  3. Mokymo proceso tobulinimas.
  4. Akademinių vertybių puoselėjimas.
  5. Renginių organizavimas.
  6. Studentų konsultavimas.

Galimybė prisijungti

KSU SA nariais gali tapti visi Kazimiero Simonavičiaus universiteto teisės ir Alumni. Dėl narystės galima kreiptis elektroniniu paštu – ksuinfosa@gmail.com arba užpildant registracijos formą: https://forms.gle/67kAoBC1yBi6Z4639

Junda Rajeckaitė

KSU SA Prezidentė

+37065866373

junda.rajeckaite@stud.ksu.lt