Grįžti

Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Fausta Dambrauskaitė

Pirmininkė

Fausta Dambrauskaitė

Pirmininkė

Lietuvos jaunimo sąjunga (LJS) „Žingsnis“ – prevencinė jaunimo organizacija, kurianti bei ugdanti blaivias vaikų ir jaunimo bendruomenes. Siekdamas užsibrėžtų tikslų „Žingsnis“ vienija moksleivius, studentus bei visus norinčius dalyvauti visuomeninėje savanoriškoje veikloje, kurioje kuriamos galimybės neformalaus ugdymo metodais skatinti visuomenę pasirinkti tikslingą užimtumą ir sveiką gyvenimo būdą.

Misija – kuriame ir ugdome blaivią vaikų ir jaunimo bendruomenę.

Vizija – bendruomeniška jaunimo organizacija, įgalinanti visuomenę prasmingai gyventi be svaigalų.

VERTYBĖS: 

Atsakomybė – jaučiame asmeninę pareigą aktyviai prisidėti prie blaivios ir bendruomeniškos visuomenės kūrimo bei vystymo

Atvirumas – kuriame saugią bei jaukią aplinką, nuoširdžiai dalindamiesi savo ir priimdami kitų mintis, jausmus ir patyrimus

Bendruomeniškumas – būdami bendruomenėje puoselėjame asmeninius ryšius, padedame ir rūpinamės vieni kitais

Blaivybė – renkamės gyventi visiškai nevartojant psichoaktyviųjų medžiagų ir savo pavyzdžiu rodome blaivaus gyvenimo naudą

Sąmoningumas – suprasdami, kokį poveikį mūsų veiksmai daro mums ir kitiems, savarankiškai priimame pagrįstus sprendimus

Tolerancija – priimame kiekvieną ir gerbiame asmens teisę rinktis vartot psichoaktyviąsias medžiagas

VEIKLOS SRITIS:

Savanoriai kasmet rengia stovyklas, akcijas, seminarus ir kitokias veiklas skleisdami sveiką gyvenimo būdą – kaip puikiai leisti laisvalaikį be svaigalų. Ateik į mūsų renginį ir pats patirsi! 🙂

PRISIJUNGIMO GALIMYBĖS:

LJS “Žingsnis” Vilnius skyrius nariais gali tapti 14-29 metų amžiaus jaunimas. Narystė aktuali moksleiviams, studentams bei visiems norintiems dalyvauti visuomeninėje savanoriškoje veikloje, kurioje kuriamos galimybės neformalaus ugdymo metodais skatinti visuomenę pasirinkti tikslingą užimtumą ir sveiką gyvenimo būdą. Taip pat siekiantiems nuolat tobulėti, ieškoti problemų sprendimo būdų, gerinti komunikavimo įgūdžius. 

Savanorių priėmimai vyksta du kartus per metus, apie juos pranešama organizacijos „Facebook” bei „Instagram” paskyrose. Taip pat dėl narystės galima kreiptis elektroniniu paštu – vilnius@zingsnis.lt

Fausta Dambrauskaitė

Pirmininkė