Grįžti

Lietuvos medicinos studentų asociacija

Lietuvos medicinos studentų asociacija

Greta Burinskaitė

Prezidentė

Greta Burinskaitė

Prezidentė

LiMSA – jau 30 metų gyvuojanti nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti
biomedicinos studentus. Nuo 1991 m. LiMSA priklauso didžiausiai ir seniausiai pasaulio
medicinos studentų asociacijų federacijai International Federation of Medical Students’
Associations (IFMSA), jungiančiai daugiau nei 1.3 milijono biomedicinos studentų iš 130 šalių. Tai nariams suteikia išskirtines mainų, atstovavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybes.

MISIJA

Ugdant bendrąsias bei profesines kompetencijas, įgalinti Lietuvos biomedicinos studentus šviesti visuomenę ir aktyviai dalyvauti kuriant įrodymais pagrįstą sveikatos sistemą.

VEIKLOS SRITYS

  • Medicinos edukacija – biomedicinos studentų profesinių bei minkštųjų kompetencijų ugdymas, advokacija dėl geresnės studijų kokybės;
  • Visuomenės sveikata – visuomenės informavimas sveikatos klausimais mokslu grįsta informacija, psichikos sveikatos stigmos mažinimas, ligų prevencija;
  • Reprodukcinė sveikata – seksualinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių advokacija, lytiškumo ugdymo pamokos.
  • Žmogaus teisės – diskusijos bei atstovavimas žmogaus teisių, etikos bei korupcijos klausimais sveikatos srityje.
  • Profesiniai bei moksliniai mainai – tarptautinių biomedicinos studentų mainų galimybės daugiau nei 50 šalių, tarpkultūrinis bendravimas su atvykstančiais studentais, mokslo populiarinimas medicinos srityje;
  • Jaunimo politika.

VERTYBĖS

Remiantis tik mokslu grįsta informacija ar pačios organizacijos surinktais duomenimis, organizuojama tęstinė, kokybiška ir ilgalaikę naudą kurianti veikla.

GALIMYBĖ PRISIJUNGTI

LiMSA narių priėmimai vykdomi du kartus per metus – rudens ir pavasario semestro pradžioje. Apie vykstančius priėmimus skelbiama LiMSA socialiniuose tinkluose – Facebook, Instagram paskyrose. Nariais gali tapti biomedicinos sričių studentai, studijuojantys mediciną, visuomenės sveikatą, odontologiją, ergoterapiją, kineziterapiją, slaugą ar sveikatos psichologiją/genetiką/biochemiją. LiMSA nariai turi išskirtines galimybes atstovauti asociacijai tarptautiniuose renginiuose, pigiau išvykti į mainus, įgyti neįkainojamos patirties organizuojant renginius bei tobulintis įvairiuose renginiuose turint pirmumo teisę atrankų į mokymus metu.

Greta Burinskaitė

Prezidentė