Latest Past Renginiai

VJOSAS Rudens forumas

Siekiant skatinti jaunimo organizacijų bendradarbiavimą bei tikslingą ir vieningą jų veikimą ties reikšmingų problemų sprendimo VJOSAS kviečia visas nares organizacijas į Rudens forumą.

VJOSAS Eilinė Asamblėja

Gegužės 1 d. kviečiame dalyvauti VJOSAS Eilinėje ataskaitinėje - rinkiminėje Asamblėjoje.
Apie Asamblėjos pareigybių rinkimų tvarką, prisijungimą prie VJOSAS organizacijų narių ar organizacijų stebėtojų, pilną dienotvarkę ir kitą svarbią informaciją rasite Jūsų organizacijų atstovams išsiųstuose laiškuose.