Veiklos kryptys

Vienyti

Vienyti

Kuriame terpę, kurioje įvairios Vilniuje veikiančios jaunimo organizacijos gali bendradarbiauti, analizuoti jaunimui kylančias problemas bei kartu ieškoti tinkamo sprendimo joms spręsti. Skatiname kurti glaudesnį ryšį tarp jaunimo organizacijų bei jų narių.

Stiprinti

Stiprinti

Siekiame didesnio jaunimo aktyvumo visuomeninėje, savanoriškoje veikloje bei šių veiklų kokybės užtikrinimo. Konsultuojame organizacijoms aktualiais klausimais, suteikiame reikalingą informaciją bei skatiname naujų jaunimo organizacijų kūrimąsi ir veiklos tęstinumą.

Atstovauti

Atstovauti

Tarpininkaujame tarp Vilniaus jaunimo organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės, kitų institucijų, tyrimais bei apklausomis grįstais sprendimais proaktyviai siekiame organizacijų įsitraukimo į jaunimui aktualių klausimų svarstymą.